مقالات پذیرفته شده                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (236 مشاهده)
در جهــان امــروز، توانایــی، قــدرت اقتصــادی و رفــاه هــر کشــوری،بســتگی بــه اســتفاده بهینــه از منابــع، امکانــات و نیــروی انســانی آن کشــور دارد، بهطوریکــه هــر چــه نیــروی کار شایســته ترو کارآمدتــر باشــد مساله اصلی بررسی تاثیر استرسورهای نقش شغلی و آمایه ذهنی با توجه به میانجی گری بر انگیختگی  استرس بر نتایج شغلی پرستاران است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های غرب استان مازندران که ۱۸۷۸نفر در سال ۱۳۹۸می باشد و نمونه پژوهش حاضر براساس روش نمونه گیری معادلات ساختاری بدست آمده است .با توجه به تعداد مسیرهای اصلی مدل که ۵ مسیر است،تعداد نشانگرها ۱۲مسیراست، و تعدادخطاهای نشانگرها۱۲پارامتراست و تعداد کوواریانس ۱پارامتر و خطاهای متغییر پنهان ۲ پارامتراست. با توجه به تعداد پارامتراهای پژوهش مدل علی مفروض (۳۲پارامتر)در این پژوهش بازای هر پارامتر ۱۱ نفر انتخاب خواهند شد و در مجموع ۳۵۲نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسشنامه های ی مجزای ابهام نقش، تعارض نقش و گرانباری نقش،۳ پرسشنامه مجزای رضایت شغلی ،عملکرد شغلی و تمایل به ترک حرفه، پرسشنامه آمایه ذهنی عبدالفتاح و ییس الیوت و مک گریگور،پرسشنامه برانگیختگی استرس لستفاده شده است . یافته ها؛ و از بین مولفه های استرسورهای نقش شغلی؛ تعارض نقش  به صورت مستقیم بر عملکرد و رضایت شغلی پرستاران تاثیر دارد. بنابراین می توان گفت تعارض نقش به عنوان یکی از مولفه های استرسور های شغلی بر نتایج شغلی تاثیر منفی دارد و با افزایش تعارض نقش میزان عملکرد و رضایت شغلی پرستاران افت می کند.تمام مولفه های بر انگیختگی استرس به صورت مستقیم بر عملکرد و رضایت شغلی پرستاران تاثیر دارند. بنابراین می توان گفت اضطراب، نشخوار ذهنی، پاسخ فیزیولوژیک و ادغام عاطفی نقش منفی و مستقیمی  بر نتایج شغلی دارند  و افزایش اضطراب، نشخوار ذهنی، پاسخ فیزیولوژیک و ادغام عاطفی منجر به کاهش میزان عملکرد و رضایت شغلی پرستاران می گردد.تعارض نقش برنتایج شغلی با توجه به نقش میانجی بر انگیختگی استرس در پرستاران اثر غیر مسقیم دارد. بنابراین می توان گفت تعارض نقش علاوه بر نقش مستقیم بر عملکرد و رضایت شغلی همراه با میانجی گری برانگیختگی استرس  بر روی عملکرد و رضایت شغلی پرستاران نقش منفی دارد.هوش ذاتی از طریق برانگیختگی استرس بر عملکرد و رضایت شغلی پرستاران تاثیر دارد. بنابراین می توان گفت هوش ذاتی علاوه بر نقش مستقیم بر عملکرد و رضایت شغلی همراه با میانجی گری برانگیختگی استرس  بر روی عملکرد و رضایت شغلی پرستاران نقش مثبت و مستقیمی دارد. 
     
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: روان شناسی شناختی
دریافت: 1399/6/22 | پذیرش: 1399/9/4

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تازه های علوم شناختی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Advances in Cognitive Science

Designed & Developed by : Yektaweb