تازه های علوم شناختی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/18 | 

وب سایت:  http://icssjournal.ir

ایمیلJournalicss.ac.ir

تلفن: 76291130-021

نمابر: 76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:   1658344575 

نشانی مطلب در وبگاه تازه های علوم شناختی:
http://icssjournal.ir/find.php?item=1.57.23.fa
برگشت به اصل مطلب