تازه های علوم شناختی- اطلاعات ثبت نام
اطلاعات ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/22 | 
متقاضیان عزیز لطفا برای ثبت نام ابتدا فرم ثبت نام را که در همین قسمت است تکمیل نموده و سپس در قسمت ارسال مقاله طبق توضیحات داده شده فایل های مورد نظر را بارگزاری بفرمایید.
نشانی مطلب در وبگاه تازه های علوم شناختی:
http://icssjournal.ir/find.php?item=1.54.35.fa
برگشت به اصل مطلب