تازه های علوم شناختی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/9 | 
فصلنامه تازه‌های علوم‌شناختی، تنها مجله تخصصی علوم شناختی در کشور است.  اولین شماره این فصلنامه در سال ۱۳۷۸ منتشر شد، و از آن زمان به بستر مناسبی برای طرح دیدگاه‌ها و پژوهش‌های اساتید رشته‌های مرتبط با علوم‌ شناختی در ایران تبدیل شده است.
 
عنوان کامل تازه‌های علوم شناختی
صاحب امتیاز و ناشر مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی
همکار نشر موسسه قلم گستران پژوهش
مدیر مسئول دکتر محسن میرمحمد صادقی
سردبیر دکتر عباس حق‌پرست
مدیر اجرایی دکتر سعید یزدی راوندی
کارشناس و مسئول دفتر مجله سیده فرانک مخلصی
ویراستار ادبی موسسه قلم گستران پژوهش
ویراستار انگلیسی  ناصر وظیفه‌شناس
ویراستار منابع موسسه قلم گستران پژوهش
طراحی و صفحه آرایی علی نیکخواه
ISSN ۱۵۶۱-۴۱۷۴
E- ISSN ۱۵۶۱-۴۱۷۴
وب‌سایت http://icssjournal.ir
ایمیل Journaliricss.org
حوزه موضوعی نشریه علوم ‌شناختی
زبان نشریه فارسی به همراه چکیده و اطلاعات کتاب‌شناختی انگلیسی
سال شروع انتشار بهار ۱۳۷۸
دوره انتشار فصلنامه
نوع انتشار ادواری
وضعیت انتشار فعال
شیوه داوری همترازخوانی دوسو پنهان
سیاست دسترسی و انتشار  دسترسی آزاد، Open Access 
قالب تمام متن مقالات PDF
مجوز انتشار و حق مولف Creative Commons license CC-BY-NC
نرم‌افزار بررسی سرقت ادبی iThenticate, Samim Noor
هزینه داوری و چاپ مقالات مبلغ 6۰۰ هزار تومان که شامل (20۰ هزار تومان) برای بررسی و داوری و (40۰ هزار تومان) در صورت پذیرش مقاله جهت هزینه­‌های انتشار می‌باشد. 
اصول اخلاقی نشر اصول اخلاقی کمیته بین‌المللی اخلاق نشر و عضو کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE)
شناسه دیجیتالی مقالات DOI
نشانی مطلب در وبگاه تازه های علوم شناختی:
http://icssjournal.ir/find.php?item=1.40.24.fa
برگشت به اصل مطلب