تازه های علوم شناختی- سیاست های مالی
سیاست‌های مالی نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/18 | 
سیاست‌های مالی نویسندگان
هزینه انتشار مقاله در فصلنامه تازه‌های علوم شناختی از ابتدای سال 1401 معادل 10/000/000 ریال (یک میلیون تومان) است. این مبلغ جهت پذیرش، ویراستاری نهائی و انتشار مقاله قابل پرداخت می‌باشد.

در صورت پذیرش مقاله از سوی داوران، مبلغ 10/000/000 ریال (یک میلیون تومان) بابت ویراستاری نهائی و انتشار مقاله در فصلنامه تازه‌های علوم شناختی از طریق درگاه پرداخت اینترنتی قابل پرداخت است.

سیاست‌های مالی داوران
نشریه علمی_پژوهشی تازه‌های علوم شناختی، در راستای قدردانی از زحمات داوران محترم هدیه نقدی به ازای هر داوری تکمیل شده به مبلغ 500/000 ریال (پنجاه هزار تومان) به حساب داوران محترم واریز می‌نماید. بدین منظور لازم است داوران محترم اطلاعات حساب کاربری خود را به صورت کامل وارد نمایند (به خصوص کد ملی، نام دانشگاه، شماره حساب و نام بانک).
نشانی مطلب در وبگاه تازه های علوم شناختی:
http://icssjournal.ir/find.php?item=1.133.26.fa
برگشت به اصل مطلب