تازه های علوم شناختی- سیاست های انتشار نشریه
سیاست انتشار و حق مؤلف نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/18 | 
نشریه علمی-پژوهشی تازه‌های علوم شناختی به صاحب امتیازی موسسه آموزش عالی علوم شناختی، مطابق بیانیه Bethesda در خصوص انتشار دسترسی آزاد در ۲۰ ژوئن ۲۰۰۳؛ به طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق CC BY-NC 4.0 رعایت می‌کند.
 
نشانی مطلب در وبگاه تازه های علوم شناختی:
http://icssjournal.ir/find.php?item=1.132.33.fa
برگشت به اصل مطلب