تازه های علوم شناختی- اصول اخلاق مطالعات روانشناسی
اصول اخلاق مطالعات روانشناسی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/18 | 
راهنماهای اخلاقی حوزه روان‌شناسی و روان‌پزشکی
نشریه علمی_پژوهشی تازه‌های علوم شناختی به صاحب امتیازی مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی، در پژوهش‌های حوزه روان‌شناسی و روان‌پزشکی متعهد به اعمال اصول اخلاقی روان‌شناسی بر مبنای بیانیه‌های انجمن روان‌شناسی امریکا (APA) است. جهت مطالعه بیشتر این اصول اخلاقی به این لینک مراجعه نمایید.
 
نشانی مطلب در وبگاه تازه های علوم شناختی:
http://icssjournal.ir/find-1.129.29.fa.html
برگشت به اصل مطلب