تازه های علوم شناختی- سیاست های انتشار نشریه
سیاست انتشار و حق مؤلف نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/18 | 
سیاست‌های دسترسی آزاد

نویسندگان می توانند مقالات را بدون هیچ گونه محدودیتی به صورت رایگان دریافت نمایند.
 
حق مولف

نشریه علمی-پژوهشی تازه های علوم شناختی به صاحب امتیازی پژوهشکده علوم شناختی، مطابق بیانیه بتسدا در خصوص انتشار دسترسی آزاد در 20 ژوئن 2003؛ طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق Creative Commons Attribution licence (CC-BY-NC) رعایت می‌کند. حق مولف برای نویسندگان محفوظ خواهد بود و آن‌ها می‌توانند مقالات‌شان را به اشتراک بگذارند و یا در واسپارگاه‌ها آرشیوسازی نمایند. این بدین معنی است که این مقالات می توانند به راحتی به اشتراک‌ گذاشته شوند و مورد استفاده قرار گیرند؛ مادامی که به آن‌ به درستی استناد شوند. جهت مطالعه بیشتر در خصوص این سیاست‌ها می‌توانید به این لینک مراجعه نمایید.
 
نشانی مطلب در وبگاه تازه های علوم شناختی:
http://icssjournal.ir/find.php?item=1.132.33.fa
برگشت به اصل مطلب