تازه های علوم شناختی- سیاست های داوری
سیاست‌های داوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۸ | 
سیاست‌ها و راهنماهای داوری
نشریه علمی-پژوهشی تازه های علوم شناختی به صاحب امتیازی پژوهشکده علوم شناختی، متعهد به اجرای داوری دوسوپنهان (double-blind peer review) بر اساس راهنماهای کمیته بین‌المللی اخلاق نشر و بیانیه‌های کمیته جهانی سردبیران پزشکی (ICMJE) در روند داوری خود است. جهت مطالعه این راهنماها و سیاست‌ها به این لینک مراجعه نمایید.
 
نشانی مطلب در وبگاه تازه های علوم شناختی:
http://icssjournal.ir/find.php?item=1.130.28.fa
برگشت به اصل مطلب