تازه های علوم شناختی- اصول اخلاق مطالعات روانشناسی
اصول اخلاق مطالعات روانشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۸ | 
راهنماهای اخلاقی حوزه روانشناسی و روان‌پزشکی
 نشریه علمی-پژوهشی تازه های علوم شناختی به صاحب امتیازی مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی، در پژوهش‌های حوزه روانشناسی و روان‌پزشکی متعهد به اعمال اصول اخلاقی روانشناسی بر مبنای بیانیه‌های انجمن روانشناسی امریکا (APA) است. جهت مطالعه بیشتر این اصول اخلاقی به این لینک مراجعه نمایید.
 
نشانی مطلب در وبگاه تازه های علوم شناختی:
http://icssjournal.ir/find.php?item=1.129.29.fa
برگشت به اصل مطلب