دوره 21، شماره 2 - ( تابستان 1398 )                   جلد 21 شماره 2 صفحات 132-140 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.30699/icss.21.2.132


XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2- دانشیار دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
3- استادیار پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده:   (2186 مشاهده)
مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر مشاهده الگوی ماهر، الگوی مبتدی و خودالگودهی بر فعالیت نورون­‌های آینه­‌ای انجام گرفت.
روش کار: این پژوهش از نوع نیمه­‌تجربی با طرح درونگروهی بود، که با شرکت 21 نفر دانشجوی پسر با میانگین سنی 16/19 سال در سه موقعیت آزمایشی 1. مشاهده خودالگودهی، 2. مشاهده الگوی ماهر و 3. مشاهده الگوی مبتدی اجرا شد. تکلیف مورد نظر، مهارت پات گلف بود. بعد از ارائه دستورالعمل و آموزش اولیه مهارت با تأکید بر مراحل و نکات مهم و اجرای چند ضربه، شرکتکنندگان10 ضربه پات گلف انجام دادند و از اجرای آنها برای تهیه نوارهای ویدئویی برای نمایش در حین ثبت امواج الکتریکی مغز، فیلمبرداری شد. مرحله دوم، ثبت امواج الکتریکی مغز حین مشاهده سه نوع الگو بود. در این ثبت، 10 فیلم 10 ثانیهای از ضربه پات گلف مشاهده شد. این عملیات سه بار به شکل موازنه متقابل تکرار ­شد؛ 1. با مشاهده اجراهای خود که در مرحله قبلی فیلم­برداری شده بود، 2. مشاهده اجراهای الگوی ماهر (گلف­‌باز ماهر) 3. مشاهده اجراهای الگوی مبتدی (فرد مبتدی در مهارت پات گلف). برای اندازهگیری سرکوب ریتم Mu از نسبت توان ریتم Mu در حالت مشاهده به توان ریتم Mu در حالت پایه در نواحی مغزی 3C، 4C و Cz استفاده شد.
یافته­­‌ها: آزمون آماری تحلیل واریانس درون­ گروهی دو راهه نشان داد که سرکوب ریتم Mu بین موقعیتهای آزمایشی تفاوت معناداری دارد. نتیجه مقایسه­‌های زوجی نیز حاکی از آن بود که در موقعیت خودالگودهی، سرکوب ریتم Mu به طور معنا­داری بیش­تر از دو موقعیت دیگر بود.
نتیجه­‌گیری: بخشی از یافته­‌ها بیانگر آن است که به علت عدم تطابق بین توانایی اجرای حرکت با اجرای الگوی مشاهده ­شده، فعالیت نورون­‌های آینه­‌ای در موقعیتهای الگوی ماهر و الگوی مبتدی پایین­‌تر بوده است. علت فعالیت بیشتر نورون­‌های آینه­‌ای در موقعیت خودالگودهی نیز در چهارچوب نظریه شناختی_اجتماعی Bandura و شباهت الگو_مشاهده­‌گر بحث و تبیین شد.
متن کامل [PDF 1026 kb]   (432 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/5/13 | پذیرش: 1398/5/30 | انتشار: 1398/6/30