دوره 20، شماره 4 - ( زمستان 1397 )                   جلد 20 شماره 4 صفحات 62-69 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقّق اردبیلی، اردبیل، ایران.
2- دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقّق اردبیلی، اردبیل، ایران.
چکیده:   (1550 مشاهده)
مقدمه: تأکید سازمان بهداشت جهانی بر­ اهمیت سلامت اجتماعی در کنار سلامت فیزیکی، سبب شده تا سلامت اجتماعی به دغدغه­ مشترک جامعه­ شناسان و برنامه ­ریزان اجتماعی جوامع تبدیل شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش نارسایی شناختی، نارسایی هیجانی و انعطاف­ پذیری شناختی در پیش­بینی سلامت اجتماعی سالمندان انجام گرفت. روش: این مطالعه، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، 118 سالمند مرد بالای 60 سال شهر اردبیل است که در سال 1396 به روش نمونه­ گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع­ آوری داده­ ها از ابزارهای نارسایی شناختی، نارسایی هیجانی، انعطاف­ پذیری شناختی و سلامت اجتماعی استفاده شد. داده‌­های پژوهش با روش­ ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه  با استفاده از نرم ­افزار آماری SPSS نسخه 23 تجزیه و تحلیل شد. یافته­ ها: بین نارسایی شناختی (0/47-r=)، نارسایی هیجانی (0/51-r=) و انعطاف­ پذیری شناختی (0/41r=) با سلامت اجتماعی در بین سالمندان، رابطه معناداری وجود داشت (0/05p<). نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد نارسایی شناختی 0/35-، نارسایی هیجانی 0/39- و انعطاف­ پذیری شناختی 0/25 سلامت اجتماعی سالمندان را پیشبینی میکند (0/05p<). نتیجه ­گیری: نارسایی شناختی، نارسایی هیجانی و انعطاف­ پذیری شناختی در زمره متغیرهای مرتبط با سلامت اجتماعی سالمندان بوده و توانایی پیش­بینی آن را دارد.
 
متن کامل [PDF 545 kb]   (532 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/7/15 | پذیرش: 1397/2/18 | انتشار: 1397/11/8