دوره 20، شماره 1 - ( بهار 1397 )                   جلد 20 شماره 1 صفحات 74-89 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری، گروه زبان شناسی همگانی، پردیس علوم تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران و گروه زبان شناسی همگانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
2- دانشیار گروه زبان شناسی همگانی و زبان های خارجی، دانشگاه پیام نور، ایران
3- استادیار گروه زبان شناسی همگانی و زبان های خارجی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
چکیده:   (404 مشاهده)
مقدمه: رویکرد نوین معناشناسی شناختی، به عنوان یکی از شاخه­ های علوم شناختی، امروزه زمینه‌ی گسترده­ای از مطالعات میان­ رشته­ ای را فراهم ساخته است.در ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ تلاش شده تا به کمک یکی از نظریه­ های مطرح در این رویکرد، تحت عنوان آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ فوکونیه و ترنر ، مؤلفه­ های شناختی فرایند مفهوم­ سازی در آیات قرآن ﺗﺒﯿﯿﻦ شود. محدوده‌ی بررسی تحقیق، 15 جزء دوم قرآن  است. ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ایﻦ است ﮐﻪ آیﺎ ﺑا اﺳﺘﻨﺎد به ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮیه‌ی آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ، فرایند ساخت مفاهیم قرآنی تبیین­ پذیر است؟ بر اساس ﻓﺮض ﻣﺎ می­توان فرایند ساخت مفاهیم (شیوه­ های مفهوم­ سازی) قرآن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮیه‌ی آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ کرد. روش: داده­ ها به کمک فیش­ برداری و بر پایه‌ی مطالعات کتابخانه­ ای و نیز با استفاده از منابع تفسیری معتبر و نرم­ افزار پژوهشی جامع تفاسیر نور جمع­ آوری و به شیوه‌ی علمی توصیفی ـ تحلیلی بررسی شدند.یافته ­ها: ﻧﺘﺎیﺞ ایﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و بر پایه‌ی مفاهیم عینی در ساختار معنایی قرآن ، ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻧﻈﺮیه‌ی آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در تبیین ساخت مفاهیم انتزاعی راه­گشا ﺑﺎﺷﺪ، ضمن اینکه این شیوه‌ی مفهوم­ سازی ریشه در رابطه‌ی زبان و ذهن دارد. نتیجه­ گیری: در نهایت معلوم شد که ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺎره‌ی ﭼﻬﺎرﻓﻀﺎیﯽ آمیختگی و مطابق دسته­ بندی­های فوکونیه و ترنر از  آمیزه­ های مفهومی در ایﻦ چارچوب ﻧﻈﺮی، ﻣﯽﺗﻮان ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ مفهومﺳﺎزی­ های قرآنی را در ورای ساختار چندوجهی این کتاب آسمانی ﻧﺸﺎن داد.
متن کامل [PDF 667 kb]   (133 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۱۸