دوره 19، شماره 1 - ( بهار 1396 )                   جلد 19 شماره 1 صفحات 48-61 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی دانشگاه سمنان
2- دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم ی ترب تی، دانشگاه فردوسی مشهد
3- استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم ترب تی، دانشگاه سمنان
چکیده:   (1483 مشاهده)
مقدمه: هدف این پژوهش، مقایسه ی شاخص های عصب- روان شناختی مرتبط با کارکردهای اجرایی در افراد مبتلا به اختلال شــخصیت ضد اجتماعی، وسواســی- جبری و بهنجار است. 
روش: طرح پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای و روش آن نمونه گیری دردسترس است. در این پژوهش ۳۰ زندانی دارای اختلال شــخصیت ضداجتماعی، ۳۰ فرد دارای اختلال شخصیت وسواسی- جبری از یک تکنیک (بر اساس نمره ی BR آنها در آزمون میلون ) و همچنین ۳۰ فرد بهنجار با روش همتاسازی از شهر سمنان انتخاب شــدند. داده ها با آزمون های استروپ، برج لندن و ردیابی مداوم (دو قسمت الف و ب ) جمع آوری و با روش تحلیل واریانس چند متغیره و تک متغیره و با نرم افزار SPSS ۲۰ تحلیل شدند.
 یافته ها: نتایج نشــان دادند که عملکرد افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی و وسواســی- جبری در بیشــتر مولفه های آزمون های کارکردهای اجرایی ضعیف تر از افراد بهنجار بوده و تفاوت آنها معنادار اســت (P<۰/۰۵) ، اما دو گروه دارای اختلال شــخصیت ضداجتماعی و وسواسی-جبری در مولفه های اثر استروپ و تعداد خطاها تفاوت معناداری با گروه بهنجار نداشتند (P>۰/۰۵) .
نتیجه گیری: بنابر یافته های این مطالعه، عملکرد افراد داری اختلال شخصیت ضد اجتماعی و وسواسی - جبری در کارکردهای اجرایی ضعیف تر از افراد بهنجار است.
متن کامل [PDF 828 kb]   (383 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/6/10 | پذیرش: 1395/10/6 | انتشار: 1396/1/20