دوره 12، شماره 4 - ( زمستان 1389 )                   جلد 12 شماره 4 صفحات 1-12 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، اصفهان، ایران.
چکیده:   (393 مشاهده)
هدف: بررسی نقش تعدیل­کنندۀ اسناد در رابطۀ باور به دنیای عادلانه و واکنش پرخاشگرانه در دانش­ آموزان دختر.
روش: جامعۀ آماری پژوهش شامل دختران یک هنرستان در شهر اصفهان (۳۶۰ نفر) بود که از بین آنها ۱۸۰ نفر به­صورت تصادفی انتخاب و به­صورت تصادفی در سه  موقعیت اسنادیِِ خصمانه، دوستانه و مبهم (هر گروه ۶۰ نفر)  جای داده شدند. اسناددهی دانش­آموزان هر سه گروه برحسب سه سناریوی موقعیتی دستکاری شد. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: مقیاس باور به دنیای عادلانه برای خود (هشت سئوال)، مقیاس باور به دنیای عادلانه برای دیگران (هشت سئوال)، دردسرآفرینی (سه سئوال)، واکنش پرخاشگرانه (دوسئوال) و پرسشنامۀ مطلوب­نمایی اجتماعی (شش سئوال). برای وارد کردن متغیر اسناد موقعیتی (خصمانه، دوستانه،‌ و مبهم)‌ به تحلیل­ها از کدگذاری متضاد استفاده شد. یافته‌های پرسشنامه‌های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی تحلیل شدند.
یافته‌ها: شواهد حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی  نشان دادند که متغیر اسناد موقعیتی (خصمانه =۱،‌ دوستانه=۱- و مبهم=۰) و دردسرآفرینی (پایین و بالا) قادرند رابطۀ میان باور به دنیای عادلانه برای خود ودیگران  وواکنش پرخاشگرانه را تعدیل کنند. شواهد رگرسیون‌های جداگانه برای دردسرآفرینی پایین و بالا، برحسب سه موقعیت خصمانه، دوستانه ومبهم حاکی از آن بود که در دردسرآفرینی زیاد، باور به دنیای عادلانه برای خود ودیگران با واکنش پرخاشگرانه در گروه اسناد خصمانه رابطۀ مثبت دارد، ولی در دردسر آفرینی پایین و موقعیت دوستانه و مبهم این روابط منفی هستند.
نتیجه‌گیری: اسناد از زمره عناصر شناختی است که واکنش افراد را به موقعیت­های مختلف تعیین می‌کند. به­ویژه وقتی که به خصومت و عمدی بودن رفتار فردی که باعث ناکامی شده اسناددهی می­شود، باورهایی نظیر باور به دنیای عادلانه، در خدمت نوع اسناددهی و ویژگی‌های فردی افراد،نقش دوگانه و متضاد می­یابند.
متن کامل [PDF 407 kb]   (166 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۸۹/۶/۱ | پذیرش: ۱۳۸۹/۸/۱ | انتشار: ۱۳۸۹/۱۰/۱